Styret innkaller herved til årsmøte i Nordfjord Taekwondoklubb.

Årsmøtet avholdes den 10.03.2020 i Valhall kl. 17.00

Vi oppmodar alle utøvarar og foreldre til å komme.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2020 til nordfjordtkd@outlook.com.

Alle medlemmer som har betalt kontingent, har møte- og forslagsrett på årsmøtet. For medlemmer under 16 år er det foresatte som har stemmerett.

Velkommen til årsmøte!