• Liste

Teknikkar – Liste

Tabellen nedanfor innehelder liste over teknikkar som kravs til forskjellige belte. De er ikkje krav å uttale teknikkane riktig men de forventast å bli uttalt riktigare ettersom deltakar består fleire beltekrav.