Støtt klubben

De finnes mange måtar å støtte oss. Vi prøver å holde kontingent prisene lave for å kunne tilby trening utan at de går hardt utover økonomien til deltakarane som gjerne består av fleire frå same familie.  For å kunne utvide tilbodet, fornye treningsartiklar, holde arrangement og annen utvikling av klubben trenger vi økonomisk støtte og frivillig arbeid.

Vi har tatt i bruk forskjellige tiltak for å hente fram økonomisk støtte.  Enkelte bedrifter har gitt pengegåver, andre har registrert klubben i grasrotandelen eller registrert sine debet/kredittkort i Spond.  Alle monner drar.  Å registrere seg i Spond eller grasrotandelen kostar deg ikkje noke ekstra men gir mange små summer som kan ha en stor betydning.  Vi kan også tilby skattefrådrag for direkte pengegåver på 500 kr eller meir.
Gjerne sjå på moglegheitene lista ut nedanfor.

SPOND:

Spond er vår klubbløsning.  Den gir oss alle verktøy vi trenger for å drive medlemsregister og arrangementer. Alle medlemmer og foresatte bør å installert Spond appen ved første anledning.

Registrerer du deg i Spond og gjør ferdig «cashback» oppsett, blir varierande del av dine kjøp fra utvalgte aktører gjort om til støtte til vår klubb.  Meir informasjon er å finne på Spond sin heimeside:

www.spond.no .

Ønsker du å registrere deg, med vår klubb som støtte klubb, kan du trykke på denne linken
https://supporter.spond.com/w47jhm9kc731axd9m83w9o5qcun8

GRASROTANDELEN

Grasrotandelen er tilbod frå Norsk Tipping som bidrar en del til klubben når du bruker Norsk Tipping sine tenester.  Meir informasjon er å finne på grasrotandelen sin heimeside:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Ønsker du å registrere din grasrotandel direkte til klubben kan du følge denne linken:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/997270908PENGEGÅVA
Du kan gi direkte pengegåve til klubben.  Skattemyndigheitene gir personar og bedrifter skattefrådrag for gåver inntil 50.000 kr (2021), men for å få skattefrådrag må kvar enkelt gåve være minst 500 kr.  Vi tar gjerne imot alle summer, små og store men kan ikkje registrere skattefrådrag for summer mindre en 500kr.  Ønsker du å gi gåve kan du bruke skjemaet nedanfor for å fylle ut nøkkelopplysningar for gåva.  Vi sender deg så en kvittering når gåva kjem på konto og sørger for å registrere den med myndigheitene så du kan fylle den ut på skattemeldinga.

Skjema for pengegåva til Nordjord TaeKwonDo klubb

Med å registrere din gåve kan vi sende nøkkelopplysningar om gåva til skattemyndigheitene.  Gåva kan være liten eller stor, men for å få skattefrådrag må den være minst 500 kr.  Skattemyndigheitene gir skattefrådrag for gåver opptil 25.000 kr per person eller bedrift i 2024.  For meir informasjon, besøk skatteetatens sin heimesida
https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/

Vennlegast overfør gåva til klubbens sin konto 3705.23.42059 eller med vipps til 542663.  Husk å skrive «gåve» og givarens namn/organisasjon.

Innholdet i dette skjemaet blir handtert konfidensielt av styret i Nordfjord TaeKwonDo klubb.

    Skriv in koden i feltet:captcha